Project Image

W ostatnich tygodniach Francja znalazła się pod wpływem bezwietrznej pogody, co przełożyło się na niedostateczną ilość produkowanej energii elektrycznej - energetyka wiatrowa pokryła zaledwie 2% francuskiego zapotrzebowania. Ponadto, przyczyną takiego stanu rzeczy jest też przedwczesne wyłączeniu elektrowni jądrowej Fessenheim, co miało miejsce w czerwcu tego roku.[1] Remedium na zagrożenie blackoutem okazało się być wznowienie pracy francuskich elektrowni węglowych, które jako jedyne są pewnikiem stabilności energetycznej. Przedstawiciel systemu energetycznego Francji (RTE) wskazuje, że problem niewydolności OZE nie dotyczy aktualnie tylko Francji, ale wszystkich krajów Europy, ze względu na słabe wiatry niewydolna jest przede wszystkim energetyka wiatrowa. [2][1] https://www.cire.pl/item,204809,1,0,0,0,0,0,francja-wraca-do-wegla-po-przedwczesnym-wylaczeniu-elektrowni-jadrowej-fessenheim.html

[2]https://www.cire.pl/item,204809,1,0,0,0,0,0,francja-wraca-do-wegla-po-przedwczesnym-wylaczeniu-elektrowni-jadrowej-fessenheim.html