Misja

BeCoal.com

Misją strony internetowej BE COAL jest poszerzanie wiedzy społeczeństwa w zakresie wykorzystywania paliw kopalnych i zachodzących przemian w sektorze energetycznym na świecie. Staramy się przedstawiać fakty i mity związane ze wszystkimi surowcami energetycznymi i technologiami niskoemisyjnymi, odpowiadać na nurtujące pytania oraz przedstawiać kierunki krajowych, unijnych czy światowych polityk energetyczno-klimatycznych.

Naszym celem jest podawać rzetelne informacje, a także przedstawiać jakie społeczne i ekonomiczne korzyści zapewnia nam stabilizacja energetyczna oparta o wykorzystanie źródeł dostępnych w danym regionie. Zachęcamy do działań prowadzących do transformacji przemysłu wykorzystującego tradycyjne źródła energii, prowadzenia badań nad ich konwersją pozwalającą na najlepsze ich wykorzystanie oraz dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i środowiska.


follow me