Project Image

Wobec zmian, jakie czekają Śląsk wskutek wdrażania założeń Europejskiego Zielonego Ładu naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego powołali Grupę Badawczą Sprawiedliwej Transformacji, której działalność ma pozwolić na lepsze przygotowanie się do nadchodzących,  niewątpliwie trudnych zmian. Jak wskazuje prof. Tomasz Pietrzykowski, prorektor Uniwersytetu i kierownik grupy, niezwykle ważnym jest, aby środki finansowe na transformację energetyczną zostały zagospodarowane w racjonalny sposób: "Aby uniknąć sytuacji, w której to wsparcie rozejdzie się na różnego typu przypadkowe przedsięwzięcia, jest szczególnie istotne, by mając je do dyspozycji zadbać, aby było ono wydatkowane w sposób przemyślany i rzeczywiście przyniosło efekt".[1] W rozpowszechnionej deklaracji, której twórcami są członkowie Grupy Badawczej przeczytać można, że dekarbonizacja jest  niewątpliwie światu potrzebna i stanowi globalne wyzwanie, ale jednocześnie dla śląskiego regionu stanowi ogromne ryzyko, gdyż oznacza nie tylko transformację energetyczną, ale również ekonomiczną i społeczną.[2] Ponadto, członkowie Grupy zwrócili uwagę na fakt, iż sprawiedliwe pod względem społecznym   przekształcenie regionów węglowych wymaga ogromnych nakładów finansowych oraz innowacyjnego, wszechstronnego planu: "Jego opracowaniu i wdrożeniu powinny towarzyszyć wielopłaszczyznowe badania diagnostyczne oraz wypracowanie scenariuszy i modeli wskazujących na spodziewane korzyści i koszty zgodnie z zasadami racjonalnej polityki publicznej opartej o dowody i rzetelną wiedzę naukową".[3] Wysiłki Grupy Badawczej Sprawiedliwej Transformacji mogą się okazać wartościowe również dla innych regionów, które także stoją przed wyzwaniem, jakim jest transformacja gospodarki, kultury, przyzwyczajeń czy wartości społecznych.[1]https://www.cire.pl/item,192411,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=34517

[2]https://www.cire.pl/item,192411,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=34517

[3]https://www.cire.pl/item,192411,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=34517