Project Image

Włoski rząd w marcu oraz maju 2019 roku wydał zgodę na budowę dwóch farm fotowoltaicznych o mocy 150 MW i 113 MW, odpowiednio  w gminach Tuscania i Montalto di Castro w prowincji Viterbo w regionie Tuscia.[1] Obszary tego regionu docelowo miały być centrum budowy instalacji fotowoltaicznych. Jednakże, Ministerstwo Dziedzictwa Kulturowego i Działalności Kulturalnej wniosło do rządu o cofnięcie zgody na budowę farm w tym historycznym regionie. Jak się okazuje, włoski rząd sprzeciwia się wielkowymiarowemu rozwojowi fotowoltaiki, gdyż wniosek ministerstwa rozpatrzony został pozytywnie, co znaczy, że planowane inwestycje nie powstaną.[2][1] https://www.cire.pl/item,199939,1,1,4,0,347654,0,wloski-rzad-sprzeciwia-sie-rozwojowi-fotowoltaiki-na-duza-skale-w-historycznym-regionie-tuscia.html#komentarz

[2] https://www.cire.pl/item,199939,1,1,4,0,347654,0,wloski-rzad-sprzeciwia-sie-rozwojowi-fotowoltaiki-na-duza-skale-w-historycznym-regionie-tuscia.html#komentarz